Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela


Dobry start w szkole ma ogromne znaczenie dla całego życia dziecka. Dlatego warto przygotowywać się do niego już od początku "zerówki", a najlepiej jeszcze wcześniej - szczególnie u dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w przedszkolu. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne pozwoli określić mocne i słabsze strony przyszłego pierwszaka, odkryć ewentualne zagrożenie trudnościami w nauce i zorganizować dla niego zajęcia, dzięki którym będzie w pełni gotowy na pierwszy w życiu dzwonek.

 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia