Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Badanie inteligencji dzieci i dorosłych

Zapraszamy dzieci od 6 r.ż. oraz młodzież i dorosłych.

Badanie inteligencji prowadzimy testem Wechslera (wersja dla dzieci i dorosłych) - jest to najczęściej na świecie stosowana metoda. Test składa się z kilkunastu różnorodnych zadań, które dla dzieci mają charakter ciekawej zabawy. Badanie trwa 1.5-2.5 h w zależności od indywidualnych cech osoby badanej. Uzyskujemy dzięki niemu nie tylko informację o ogólnym poziomie (tzw. ilorazie) inteligencji, lecz także o różnego rodzaju zdolnościach i umiejętnościach, takich jak:
- myślenie logiczne i arytmetyczne,
- pamięć,
- wiedza ogólna,
- znajomość słownictwa,
- zdolności wzrokowo-przestrzenne,
- koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Na podstawie wyników testu psycholog określa, które z powyższych zdolności są u dziecka (lub dorosłego) przeciętne, które przewyższają zdolności rówieśników, a które są słabiej rozwinięte. Badanie przydatne jest np. w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu, określenie poziomu inteligencji może też być potrzebne ze względów medycznych. Rodzice znając profil zdolności swojego dziecka będą także wiedzieć, nad jakimi aspektami jego rozwoju intelektualnego należy pracować, aby umożliwić mu jak najlepsze osiągnięcia. Na życzenie otrzymają szczegółowe wskazówki do tej pracy. 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia