Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Konsultacja psychologiczna

Na konsultację zapraszamy:
- rodziców
- nauczycieli
- innych dorosłych
- młodzież (w towarzystwie rodziców lub samodzielnie)
- dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (w towarzystwie rodziców)
- dzieci w wieku do 3 lat (z rodzicami)

Udzielamy porad związanych ze zdrowiem psychicznym, rozwojem dziecka, wychowaniem i edukacją. Przy telefonicznej rejestracji prosimy o zasygnalizowanie przyczyny zgłoszenia się poradę. Zalecane (choć niekonieczne) jest przyniesienie na wizytę dokumentów (np. wyników badań medycznych, opinii psychologicznych, świadectw szkolnych, zeszytów) związanych ze zgłaszanym problemem. 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia