Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii) z wydaniem opinii dla szkoły i komisji egzaminacyjnych

Zapraszamy uczniów, którzy ogólnie dobrze radzą sobie z nauką, mają jednak duże problemy z matematyką i przedmiotami pokrewnymi.

Badanie trwa ok. 4-6 godzin (2-3 wizyty), przebiega podobnie jak diagnoza dysleksji. Jeśli stwierdzona zostanie dyskalkulia, wydajemy opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami w matematyce. Nauczyciele matematyki i przedmiotów pokrewnych są zobowiązani do przestrzegania zaleceń zawartych w dokumencie, zawiera on ponadto wskazania do terapii pedagogicznej.

Co trzeba przygotować?

Prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę:

  • - opinii o uczniu wypełnionej przez nauczyciela matematyki (formularz do pobrania tutaj),
  • - przykładowych zeszytów do matematyki, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
  • - opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
  • - dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)


 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia